Tag en tur med rundt på Oddesundbroen i steder hvor der ikke adgang offentligheden. 

Kontrolrum
Kontrolrum
Nødgenerator – Hvis broen mister strømforsyningen
Maskinrummet som levere motorkraft til at åbne og lukke broen. Maskinrummet ligger 2 etager under brovagtens kontrolrum
Motor
Trappen ned i strømpillen
Inde i broens strømpille
Den østlige broklapsaksel
Broklappens akse set fra søsiden
Et kig på gearet
Området under broklappen
Styring af diverse teknik
Udsigten fra søjlen ind under broen hen over navigationslyset
Broklappen set fra en anden side
Udsigt fra toppen af brotårnet