Som trafikant kan man opleve broen spærret ved henholdsvis broklapsbomme eller bredtransportbomme. Trafikken kan enten være spærret i den ene retning eller i begge retninger i følgende situationer.

Udrykningskøretøjer

I det omfang ambulance, indsatsleder, brandvæsen mm. anmoder brovagten om at få broen spærret vil brovagten lukke bredtransportbomme på begge sider af broen således at udrykningskøretøjer kan passager broen uden forsinkelse. 

Bred last

Vurderer føreren af bredtransport, landbrugsmaskine mm. at det ikke er muligt at passerer broen sikkert med kun en vejbane tilgængelig, anmoder føreren brovagten om at få lukket den ene vejbane. Når brovagten oplyser at broen er ryddet vil kørertøjet passere.
I år 2021 lukkede brovagten bommene for bredtransport 2259 gange. Se mere statistik her 

Broåbning

Både lystbåde og erhverv anmoder om at få broen åbnet. Det varierer i løbet af året, men topper hen over sommeren. Dette medfører at broklapsbommene i begge retninger bliver lukket.