1. Opkald fra skib om mulig broåbning
 2. Kontrollerer om åbning er mulig i forhold til togkøreplan
 3. Anmoder om frigivelse af broen
 4. Kontakter Trafikkontrolcenter Vest i Fredericia (TKC)
 5. Oplåser spor på banen
 6. Åbner klaptunger på banen
 7. Grundig orientering om trafikken på broen
 8. Foretager visuel kontrol for gående/cyklister
 9. Lukker vejbomme, hydraulic motor startes
 10. Ændrer gennemsejlingslys til “broen bliver åbnet”
 11. Kontroller klapbroen rigler oplåst
 12. Åbner broklappen
 13. Tilpasser broklappens åbningshastighed
 14. Standser broklappen i ønsket vinkel, i forhold til skibets størrelse
 15. Ændrer gennemsejlingslysene for passage
  Skib gennemsejler
 16. Overvåger gennemsejlingen
 17. Ændrer gennemsejlingslys til stop
 18. Lukker broklappen
 19. Nedbremser broklappen for kontrolleret landing
 20. Kontrollerer rigler låser
 21. Kontrollerer vejbommene åbner 
 22. Foretager visuel kontrol at trafikken “flyder” 
 23. Lukker klaplåse på banen
 24. Låser sporet på banen
 25. Overdrager banen til Trafikkontrol center Vest Fredericia
 26. Udfylder logbog med skibsoplysninger