SKIBE

01.01.2024 – 31. 06. 2024 Reducerer gennemsejlingshøjde på side/buefag.

Bemærk der kommer ny gennemsejlingshøjde på 4.30 meter i hele broens længde, da der der bliver monteret serviceplatforme mellem alle bropiller.


BILER/GÅENDE

Gående, fortovet på broen bliver renoveret, den gamle belægning skal fjernes og ny fugtisolerende pålægges. Gående vil blive ledt ud på vejbanen hvorfor der kun er et farbart spor.
Bred transport vil kun krydse broen i tidsrummet 19.00-07.00 og 12.00-13.00. Max bredde for bred transport er 4.00 meter
Hastighedsbegrænsning er max 40 km/t og der vil være lysregulering.


TOG

Renoveringen af fortov vil ikke have nogen indvirkning på togtrafikken