SKIBE – Reducerer gennemsejlingshøjde på side/buefag

20.03.2023 – 30. 09. 2023

Der udføres vedligeholdelsesarbejde på broens sidefag (nordlige) Arbejdet udføres fra et stillads ophængt under broen. Desuden monteres der køreskinner fra stilladset i hele broens længde, under broen, derefter fra pram, hvorfor gennemsejlingshøjden under disse er reduceret med ca. 1,6 m i nævnte periode
Broens gennemsejlingsfag påvirkes ikke af arbejdet, hvor gennemsejlingshøjden er 4,30 meter ved daglig vande.


BILER/GÅENDE

Ingen driftsinformation


TOG

Ingen driftsinformation