SKIBE – Reducerer gennemsejlingshøjde på sidefag

21.02.2022 – 01. 03. 2023

Der udføres der vedligeholdelsesarbejde på broens sidefag, hvorfor gennemsejlingshøjden under disse er reduceret med ca. 1,6 m i nævnte periode. Arbejdet udføres fra et stilads ophængt under broen.
Broens gennemsejlingsfag påvirkes ikke af arbejdet.


BILER/GÅENDE

Ingen driftsinformation


TOG

Ingen driftsinformation