SKIBE – Reducerer gennemsejlingshøjde på side/buefag

01.01.2024 – 31. 03. 2024

Bemærk der kommer ny gennemsejlingshøjde på 4.30 meter i hele broens længde, da der der bliver monteret serviceplatforme mellem alle bropiller.BILER/GÅENDE

Ingen driftsinformation


TOG

Ingen driftsinformation