I perioden 27. marts – 31. oktober 2022 udføres der vedligeholdelsesarbejde i gennemsejlingsfaget. Arbejdet udføres fra en mobil platform, som er i klapenden (tættest på brohuset) ophængt under broklappen, hvorved gennemsejlingshøjden kan være reduceret med 1,5m, når broklappen er lukket. Når broklappen er åben, vil gennemsejlingsbredden være reduceret med 1,5 m. til ca. 27,5 m.  Gennemsejlingshøjden under klappen ved daglig vande er 4,30 m

Vedligehold broklap