I perioden 21. februar – 31. september 2022 udføres der vedligeholdelsesarbejde i sidefagene på broen, hvorfor gennemsejlingshøjden under disse er reduceret med ca. 1,6 m i nævnte periode. Arbejdet udføres fra et stilads ophængt under broen. Broens gennemsejlingsfag påvirkes ikke af arbejdet.

Vedligehold sidefag